• Метою спецкурсу є підготовка вчителів до ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності з метою створення власного інформаційного простору, узагальнення, систематизації та обміну досвідом, підвищення рівня їх професійної підготовки сучасних загальноосвітніх закладів засобами ІКТ.Спецкурс рекомендовано для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти всіх напрямів на спеціалізацій.

Пропустити Навігація

Навігація